සඟවා දැමූ අරාබිකරයේ බෞද්ධ උරුමය පිළිබඳ ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක්

සඟවා දැමූ අරාබිකරයේ බෞද්ධ උරුමය පිළිබඳ ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්වක් “තවත් සිරිපතුලක් මක්කම තියෙනවා“ “මුස්ලිම්වරු මක්කම යන්නේ බුදුසිරිපා වැඳීමටයි“ (කොළඹ පධානඝර මහා විහාරාධිපති, රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උපකුලපති, භාෂාන්තර විශාරද ශ්‍රී වජිරඥාණ, ත්‍රිපිටක වාගීශ්වරාචාර්ය, මහෝපාධ්‍යය, කොළඹ නව කෝරළයේ ප්‍රධාන සංඝනායක මහාචාර්ය පරවාහැර පඤ්ඤානන්දාභිදාන මාහිමි) ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යයෙහි විශාරදයෝ වන අප නාහිමියෝ දීර්ඝ කාලයක් සිදුකරන ලද පර්යේෂණයක ප්‍රතිපලයක් ලෙස අරාබිකරයේ […]

වැඩි විස්තර

දහම් ගගන අන්තර්ජාල ගුවන් විදුලි නලිකාව

බුද්ධ දේශනා කියවමු
පිරිත් දේශනා
ජාතක කථා
අපේ උරැමය
ධම්ම පදය විවරණය
අභිධර්මය උගනිමු

ධර්ම දේශනා

බුද්ධ දේශනා කියවමු෴

සියලු ලිපි...